top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

ชางฮีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสนามบิน 1 ก.ค. นีท่าอากาศยานชางฮี สิงคโปร์ เตรียมปรับค่าธรรมเนียมสนามบินเพิ่ม 13 ดอลลาร์สิงคโปร์ และค่าพัฒนาสนามบิน 10 ดอลลาร์สิงคโปร์ เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้


ค่าธรรมเนียมใหม่จะปรากฎบนตั๋วเครื่องบิน สำหรับผู้โดยสารขาออกจากสนามบินชางฮีเท่านั้น ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมนี้


ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน สำหรับผู้โดยสารขาออกใหม่ จะอยู่ที่ 47.3 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 1,127 บาท จากเดิม 34 ดอลลาร์สิงคโปร์ และค่าพัฒนาสนามบิน 10.8 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 257 บาท ต่อผู้โดยสาร 1 คน


การท่าอากาศยานชางฮีบอกว่า ค่าธรรมเนียมนี้จะช่วยให้สนามบินสามารถจัดเก็บรายได้เพื่อปรับปรุงอาคารผู้โดยสารที่ 1 และ 2 ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ความทันสมัย และระบบรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ากับอาคารผู้โดยสาร 4 ที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้


นอกจากนี้ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บเพิ่มขึ้นจะถูกนำไปใช้ในการขยายสนามบินตามโครงการ"ชางฮี อีสท์"ได้แก่การสร้างรันเวย์ที่สาม ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020 และอาคารผู้โดยสารที่ 5 ที่คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2030


ที่มา: Business Traveller

0 ความคิดเห็น

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page