top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

ผู้เชี่ยวชาญระบุเทรนด์การขายตั๋วเครื่องบินแบบ'เน้นประสบการณ์ที่ได้รับ'กำลังมาแรงForbes สำนักข่าวด้านเศรษฐกิจชั้นนำของโลกระบุ เทรนด์การจำหน่ายตั๋วเครื่องบินแบบให้ประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้โดยสารกำลังเป็นเทรนด์น่าจับตามอง


ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน และด้านเศรษฐกิจของ Forbes มองว่า ปัจจุบันผู้โดยสารเครื่องบินมองหาความต้องการอื่นๆ นอกเหนือจากราคาตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุด เนื่องจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสารในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน


เช่น ผู้โดยสารจำนวนมากมองว่าพวกเขาต้องการเฉพาะบริการบางอย่างบนเครื่องบิน พวกเขาอยากมีสิทธิ์เลือกได้ว่าต้องการจ่ายแค่น้ำหนักกระเป๋า อาหารบนเครื่อง หรือที่นั่งที่มีพื้นที่ระหว่างขากว้างขึ้น ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องการความสะดวกสบายในการจองตั๋วโดยสารรถไฟ และบริการภาคพื้นอื่นๆ ให้ครบภายในการจองครั้งเดียว


ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในอีกไม่กี่ปีจากนี้ ก็คือระบบการจองตั๋วโดยสารแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้โดยสารเลือกการบริการที่ตรงความต้องการมากขึ้น ขณะที่สายการบินจะชูจุดเด่นเรื่องประสบการณ์ที่ได้รับจากการให้บริการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อบริการพิเศษต่างๆ และสิทธิประโยชน์หากผู้โดยสารอัพเกรตที่นั่ง ความคุ้มค่าคุ้มราคาในการเลือกบริการพิเศษต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การเดินทางของผู้โดยสารเป็นรายบุคคล แทนที่จะเน้นขายตั๋วโดยสารราคาถูกเป็นหลัก


ที่มา: Forbes

0 ความคิดเห็น

Comentários


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page