top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

สนามบินฮ่องกง เปิดบริการช่องอัตโนมัติ สำหรับผู้โดยสารขาออกสนามบินฮ่องกงเปิดให้บริการช่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ สำหรับผู้โดยสารขาออก ใช้ได้กับผู้โดยสารทุกชาติที่ถือพาสปอร์ตแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากฮ่องกง


ผู้โดยสารขาออกที่ใช้พาสปอร์ตแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป สามารถใช้เครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกได้ วิธีการใช้งานจะเหมือนกันกับเครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ เริ่มจากสอดพาสปอร์ตไปที่เครื่องอ่าน จากนั้นสแกนบาร์โค้ดบนบอร์ดดิ้งพาส ถ่ายภาพและสแกนลายนิ้วมือ เป็นอันเรียบร้อย ปัจจุบันผู้ใช้พาสปอร์ตไทยสามารถใช้เครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติสำหรับขาออกได้ในหลายสนามบิน เช่นสนามบินไทเปเถาหยวน สนามบินสิงคโปร์ชางฮี และล่าสุดที่สนามบินฮ่องกง อย่างไรก็ตามฝั่งขาเข้ายังคงต้องผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองกับเจ้าหน้าที่ตามเดิม

ดูวิธีการใช้งานช่องอัตโนมัติจากคลิป:

ที่มา: Business Traveller, South China Morning Post, HKIA

0 ความคิดเห็น

Commenti


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page