top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

สหรัฐฯ ร่างกฎหมายควบคุมขนาดที่นั่งบนเครื่องบิน


ที่นั่งชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์

รัฐสภาของสหรัฐฯ เตรียมร่างกฎหมายกำหนดให้ขนาดที่นั่งของสายการบิน รวมทั้งมาตรฐานขนาดพื้นที่ระหว่างขาของที่นั่งบนเครื่องบินให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลังได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากถึงขนาดที่นั่งที่แคบลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้โดยสาร


นอกจากนี้สมาชิกสภาคองเกรซบางคนตั้งข้อสังเกตว่า ขนาดพื้นที่ระหว่างขาที่แคบลงอาจส่งผลให้การลำเลียงผู้โดยสารออกจากเครื่องบินขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทำได้ช้าลง


อย่างไรก็ตามตัวแทนสายการบินขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ออกมาชี้แจงว่าขนาดที่นั่งในปัจจุบันไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการลำเลียงผู้โดยสารออกขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากสายการบินได้ทดสอบการอพยพผู้โดยสารแล้วก่อนนำที่นั่งรุ่นใหม่มาให้บริการ


แต่เหตุผลเรื่องสุขภาพขณะที่ผู้โดยสารนั่งอยู่บนเครื่องได้รับการถกเถียงเป็นวงกว้าง เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์มีขนาดร่างกายโดยเฉลี่ยใหญ่กว่าเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ขนาดที่นั่งกลับเล็กลงอย่างเห็นได้ชัด โดยผลสำรวจขนาดที่นั่งสายการบิน 50 ปีย้อนหลัง พบว่าพื้นที่ว่างระหว่างขาในชั้นประหยัดในช่วงหลายสิบปีที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 34-35 นิ้ว แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 31-30 นิ้ว และ 28 นิ้วในสายการบินต้นทุนต่ำ


พื้นที่ระหว่างขาของที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียม สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายการบินหลายคนมองว่า สายการบินพยายามทำที่นั่งชั้นประหยัดให้แคบลง ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการบรรทุกผู้โดยสารให้มากขึ้น แต่ยังเป็นการกดดันให้ผู้โดยสารที่รู้สึกอึดอัด ตัดสินใจจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อที่นั่งที่มีพื้นที่ระหว่างขามากขึ้น หรืออัพเกรตเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นธุรกิจ ซึ่งเป็นวิธีเพิ่มรายได้ให้กับสายการบินได้เป็นอย่างดี


ที่มา: USA Today

0 ความคิดเห็น

Commentaires


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page