top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

เข้าพื้นที่เกตแลัวไม่ยอมขึ้นเครื่องที่สนามบินชางงี มีโทษสูงสุดจำคุก 2 ปีปีนี้สนามบินชางงี สิงคโปร์ จับกุมผู้โดยสารที่เข้าไปยังอาคารผู้โดยสารฝั่งชานชาลาโดยไม่ยอมขึ้นเครื่องมากกว่า 33 คน


การเข้าไปยังพื้นที่ชานชาลา (Departure Gates) หรือพื้นที่หลังจากผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองโดยใช้บัตรโดยสาร (boarding pass) แต่ไม่โดยสารเครื่องบินตามเที่ยวบินที่ระบุบนบัตร ถือเป็นความผิดอาญา ฐานเข้าพื้นที่หวงห้ามโดยผิดวัตถุประสงค์ มีโทษปรับ 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 450,000 บาท) หรือจำคุก 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ


ตำรวจสิงคโปร์เผยว่า ผู้ต้องสงสัยบางคนถูกจับเนื่องจากซื้อบัตรโดยสารเข้าไปเพียงแค่ต้องการใช้เวลาอยู่กับคนรักก่อนขึ้นเครื่อง บางรายซื้อบัตรโดยสารเข้าไปเพียงเพื่อต้องการใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรด หรือต้องการซื้อสินค้าปลอดภาษี แต่ไม่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น


นอกจากนี้ตำรวจสิงคโปร์ยังเพิ่มความเข้มงวดเรื่องผู้โดยสารที่ค้างคืนภายในอาคารผู้โดยสารภายในพื้นที่ชานชาลา จะต้องมีบัตรโดยสารเที่ยวบินถัดไปซึ่งเดินทางออกจากสิงคโปร์ภายใน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้นผู้โดยสารคนดังกล่าวจะถูกจับกุมในข้อหาเดียวกัน


ที่มา: Simple Flying, Strait Times


0 ความคิดเห็น

Commentaires


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page