top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

New Gen เตรียมหยุดให้บริการที่สนามบินโคราชหลังสงกรานต์นี้นิวเจนแอร์เวย์ เตรียมหยุดให้บริการทุกเส้นทางจากท่าอากาศยานนครราชสีมาตั้งแต่หลังสงกรานต์ปี 2560 เป็นต้นไป หลังจำนวนผู้โดยสารไม่เป็นไปตามเป้า


เจริญพงษ์ ศรประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินนิวเจนแอร์เวย์บอกว่า สายการบินขาดทุนมาโดยตลอดนับตั้งแต่ให้บริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานนครราชสีมามาเป็นเวลากว่า 5 เดือน


ด้านหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานท้องถิ่นหารือสายการบินอื่นอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ท่าอากาศยานนครราชสีมาสามารถเปิดให้บริการต่อไปได้


นิวเจนแอร์เวย์ เป็นสายการบินที่เน้นให้บริการแบบเช่าเหมาลำไปยังจีนเป็นหลัก โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นิวเจนแอร์เวย์ตัดสินใจเลือกท่าอากาศยานนครราชสีมาเป็นจุดหมายในการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเป็นแห่งแรก โดยให้บริการเส้นทางนครราชสีมา-เชียงใหม่ นครราชสีมา-ภูเก็ต และนครราชสีมา-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


ต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2560 สายการบินตัดสินใจยุติการให้บริการเที่ยวบินระหว่างนครราชสีมา-ภูเก็ต และหลังสงกรานต์จะหยุดให้บริการทุกเส้นทางจากนครราชสีมา


ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กที่ติดตามข่าวสารการหยุดให้บริการของนิวเจนแอร์เวย์จากนครราชสีมาบางส่วนมีความเห็นว่า จำนวนเที่ยวบิน และเวลาของเที่ยวบินที่ออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานนครราชสีมาไม่สอดคล้องกับความต้องการของชาวโคราช ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากยังคงเลือกเดินทางกับรถประจำทางปรับอากาศ เนื่องจากมีจำนวนเที่ยวรถ และเวลาที่เหมาะสมมากกว่า


อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานเฟซบุ๊กหลายคนรู้สึกเสียดายที่นิวเจนแอร์เวย์ยุติการให้บริการที่นครราชสีมา เนื่องจากพวกเขารู้สึกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบิน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางของพวกเขาได้เป็นอย่างดี


ดูรีวิวการให้บริการเที่ยวบินนครราชสีมา-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ที่นี่


ที่มา: โคราชรายวัน

0 ความคิดเห็น

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page