top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

สิงคโปร์แอร์ไลน์เตรียมรวมกิจการ 'ซิลค์แอร์'สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เตรียมรวมกิจการของ ซิลค์แอร์ (Silkair) เข้ามาเป็นแบรนด์เดียวกันกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ภายใน 3 ปี เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงการให้บริการในบางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ปัจจุบันซิลค์แอร์เป็นสายการบินที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ถือหุ้นอยู่ 100% แต่แยกกันบริหาร โดยซิลค์แอร์จะให้บริการเส้นทางการบินภายในภูมิภาคเอเชีย และออสเตรเลีย ใช้เครื่องบินขนาดลำตัวแคบ (Narrow Body) เช่นแอร์บัส A319, A320 และโบอิ้ง 737 ขณะที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ให้บริการเส้นทางการบินตามหัวเมืองใหญ่ในเอเชีย และเส้นทางข้ามทวีป ใช้เครื่องบินลำตัวขนาดกว้าง (Wide Body) เช่นแอร์บัส A380 และโบอิ้ง 777


แผนการปรับโครงสร้าง และควบรวมกิจการของซิลค์แอร์เข้าเป็นสิงคโปร์แอร์ไลน์จะแล้วเสร็จภายใน 3 ปี โดยสิงคโปร์แอร์ไลน์จะเริ่มปรับปรุงที่นั่งบนเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 737 ที่มีอยู่เดิม และ 737 MAX ที่กำลังทยอยรับมอบให้มาพร้อมกับที่นั่งแบบปรับเอนนอนได้ 180 องศา คล้ายกับที่นั่งชั้นธุรกิจของสิงคโปร์แอร์ไลน์ในปัจจุบัน และติดตั้งทีวีส่วนตัวในชั้นประหยัดทั้งหมด


ที่นั่งชั้นธุรกิจของซิลค์แอร์ในปัจจุบัน (ตามภาพ) จะถูกปรับเป็นที่นั่งแบบปรับนอนได้ 180 องศา แบบเดียวกันกับสิงคโปร์แอร์ไลน์

จากนั้นสิงคโปร์แอร์ไลน์จะนำเครื่องบินทั้งหมดที่ได้รับการปรับปรุงที่นั่งใหม่มาให้บริการในเส้นทางที่ซิลค์แอร์ให้บริการอยู่ รวมทั้งอาจจะมีการปรับให้เครื่องบินของซิลค์แอร์มาให้บริการในเส้นทางภายในภูมิภาคที่สิงคโปร์แอร์ไลน์ให้บริการอยู่ในปัจจุบันด้วย


ที่นั่งชั้นธุรกิจแบบใหม่ของสิงคโปร์แอร์ไลน์ ที่คาดว่าจะใช้กับซิลค์แอร์

ขณะที่เครื่องบินรุ่นแอร์บัส A320 และ A319 ทั้งหมดจะถูกปลดประจำการก่อนการรวมกิจการแล้วเสร็จ


ปัจจุบันซิลค์แอร์ให้บริการเส้นทางจากไทย ระหว่างเชียงใหม่-สิงคโปร์ ภูเก็ต-สิงคโปร์ และสมุย-สิงคโปร์


ที่มา: The Strait Times, Financial Times


0 ความคิดเห็น

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page