top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

Finnair เตรียมเปิดตัว Premium Economy ในปี 2020


ชั้นประหยัดของสายการบินฟินแอร์ (Finnair) ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ฟินแอร์ (Finnair) สายการบินของประเทศฟินแลนด์ เตรียมให้บริการชั้นประหยัดพรีเมียม หรือ Premium Economy ภายในปี 2020 ในเครื่องบินแบบลำตัวกว้างที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศระยะไกล หลังพบผู้โดยสารมีความต้องการบริการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น


ผู้บริหารของฟินแอร์ยอมรับว่าปัจจุบันผู้โดยสารมีความต้องการที่หลากหลายขึ้น และความต้องการที่นั่งที่มีพื้นที่ระหว่างขากว้าง และมีบริการที่มากกว่าชั้นประหยัด แต่ไม่แพงเท่าชั้นธุรกิจนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น สังเกตจากยอดการจองที่นั่งชั้นประหยัดที่มีพื้นที่ระหว่างขากว้างเป็นพิเศษ หรือ Economy Comfort ที่ได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษ


อย่างไรก็ตามฟินแอร์ยังไม่เปิดเผยว่าหน้าตาของที่นั่ง และการจัดวางที่นั่งบนเครื่องบินจะเป็นเช่นไร แต่ชั้น Premium Economy หรือชั้นประหยัดพรีเมียมของฟินแอร์จะแตกต่างจากบริการ Economy Comfort ที่ให้บริการในปัจจุบันอย่างแน่นอน


ฟินแอร์จะเปิดให้ผู้โดยสารได้จองที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมียมภายในไตรมาสที่สี่ของปี 2020 และคาดว่าจะสามารถให้บริการชั้นประหยัดพรีเมียมบนเครื่องบินขนาดลำตัวกว้างได้ทั้งหมดภายในปี 2022


ฟินแอร์เป็นสมาชิกสายการบินพันธมิตร Oneworld ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ไปยังเฮลซิงกิวันละ 2 เที่ยวบิน นอกจากนี้ฟินแอร์ยังให้บริการเที่ยวบินอื่นๆ ครอบคลุมเส้นทางต่างๆ ในยุโรป และอเมริกาเหนือ


ที่มา: Finnair, Business Traveller


#Finnair #PremiumEconomy #Damike #Damikeco #ข่าวสายการบิน #ชั้นประหยัดพรีเมียม #ฟินแอร์ #เที่ยวกับไมค์ #บินกับไมค์ #ไมค์พาเที่ยว #เที่ยวกับไมค์

0 ความคิดเห็น

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page