top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนadmin

ปุ่ม'ยิ้ม'ที่สนามบิน มีผลต่อการให้บริการจริงHappyOrNot ผู้ให้บริการปุ่มประเมินความพึงพอใจในสนามบินระบุ ปุ่มยิ้ม และปุ่มหน้าบูด ช่วยให้เจ้าหน้าที่สนามบินปรับปรุงการบริการดีขึ้น และช่วยให้สนามบินสามารถจัดการกับปัญหาได้แบบเรียลไทม์


เฮกิ วานนาเนน ซีอีโอของ HappyOrNot ผู้ให้บริการระบบประเมินความพึงพอใจผู้โดยสารในสนามบินของอังกฤษ ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ The Telegraph ว่า ข้อมูลจากปุ่มกดประเมินความพึงพอใจจะส่งตรงไปยังฝ่ายบริหารของสนามบินทั้งหมด ดังนั้นผู้โดยสารวางใจได้ว่าข้อมูลที่ผู้โดยสารกดจะส่งไปยังผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่ต่างๆ ของสนามบินอย่างแน่นอน


เช่น หากระบบพบว่ามีผู้โดยสารกดปุ่มหน้าบึ้งที่ห้องน้ำมากที่สุด ฝ่ายบริหารสนามบินก็จะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เข้าไปดูว่าห้องน้ำอาจจะสกปรก


เมื่อถามถึงพื้นที่ใดในสนามบินที่ผู้โดยสารกดรูปยิ้ม หรือมีความพึงพอใจมากที่สุด พบว่าผู้โดยสารพึงพอใจการให้บริการพื้นที่"ตรวจสัมภาระ"และความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องมากที่สุด รองลงมาคือห้องสุขา ส่วนพื้นที่ที่ผู้โดยสารพึงพอใจการให้บริการน้อยที่สุดคือ"สายพานรับกระเป๋า" เนื่องจากผู้โดยสารจำนวนมากรู้สึกไม่พอใจเวลาที่สัมภาระของตนมาช้า


ผู้โดยสารกดปุ่มประเมินความพึงพอใจที่สนามบินในอังกฤษ (ที่มา: HappyOrNot)


เมื่อดูจากผลสำรวจในภาพรวมในปีที่ผ่านมา พบว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่กดปุ่มยิ้ม หรือปุ่มพึงพอใจมากที่สุด ถึง 62% มีเพียง 14% ที่กดปุ่มหน้าบูด แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสนามบินพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม


ซีอีโอของ HappyOrNot บอกด้วยว่า ระบบสามารถตรวจสอบความผิดปกติในการกดปุ่ม เช่น หากมีการกดซ้ำกันถี่ๆ ภายในเวลาอันรวดเร็ว ระบบก็จะคาดการณ์คร่าวๆ ได้ว่าอาจเกิดจากการกดเล่น


ดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายบริหารสนามบินได้รับจะเป็นข้อมูลที่เกิดจากความพึงพอใจของผู้โดยสารจริงๆ และยังช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกว่าสนามบินน้อมรับคำติชม และข้อเสนอแนะการให้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการอย่างแท้จริง


ที่มา: Telegraph, HappyOrNot


0 ความคิดเห็น

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page